ติดต่อเรา

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง 

 

 

 

ศาลากลางจังหวัดตรัง  ชั้น 4 

 

 

 

ถนนพัทลุง  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000 

 

 

 

โทรศัพท์  0-7521-7254   โทรสาร  0-7521-7254 

 

 

E-mail  : tranglabour@gmail.com