หัวหน้าส่วนราชการสังกัดระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง ร่วมให้การต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรั

 

 

             วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายนิยม  สองแก้ว  แรงงานจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัด

กระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง เข้าคารวะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ท่านวสันต์ ถนอมทรัพย์

และท่านชัชวาลย์  ฉายะบุตร ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 2