แรงงานจังหวัดตรังร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง

 

 

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2560  นายนิยม  สองแก้ว  แรงงานจังหวัดตรัง ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานวัฒนธรรม (สนามทุ่งแจ้ง) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันนทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560