สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง จัดกิดกิจกรรมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน

   

 

                สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม ร่วมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายด้านแรงงานในพื้นที่ ณ สำนักสงฆ์เขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง