แรงงานตรังรุกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561