ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการ ศบร.ตรัง

 

 

       เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พันตำรวจตรีหญิง รมยง  สุรกิจบรรณหาร ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง ณ ห้างสรพสินค้าบิ๊กซีตรัง พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง ร่วมให้การต้อนรับและให้บริการข้อมูลด้านแรงงานที่นำสู่การให้การบริการ