แรงงานจังหวัตดรัง ร่วมกิจกรรมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 จังหวัดตรัง

 

 

 

      เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางอมรวรรณ  ช่วงเพ็ชจินดา  แรงงานจังหวัดตรัง ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 จังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายลือชัย  เจริญทรัพย์ เป็นประธานในพิธี