แรงงานจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

 

 

           เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา  แรงงานจังหวัดตรัง เข้าเยี่ยมเยียน ข้าราชการที่ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง