โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10/2562

     

                             วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) นางอมรวรรณ  ช่วงเพ็ชจินดา  แรงงานจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตรัง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประธานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน ครั้งที่ 10/2562 ณ โรงเรียนบ้านควนยวน ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยนำบริการตามภารสกิจของหน่วยงานออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อาทิ การบริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การรับสมัครงาน การสมัครประกันตน ม.40 การให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ฯ