Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

วิดีทัศน์ประมวลภาพ โครงการแก้ไขปัญหาคนยากจนเป้าหมายจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) จังหวัดตรัง กิจกรรม : ฝึกอบรมสร้างอาชีพ “เมนูสร้างอาชีพให้คนสู้ชีวิต” พร้อมมอบปัจจัยการประกอบอาชีพ สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

pll_content_description

TOP