Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดตรัง

pll_content_description

      เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2562  นางอมรวรรณ  ช่วงเพ็ชจินดา  แรงงานจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหารือการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครแรงงานและคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง                ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 1

 

TOP