Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

แรงงานจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตรัง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงานอำเภอเมืองตรัง ร่วมจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง

pll_content_description

TOP