Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

pll_content_description

TOP