Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา

นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา

แรงงานจังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 4 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP