Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

แบนเนอร์ สไลด์

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2567

ครั้ง เผยแพร่โดย 3 ม.ค. 2567

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565

ครั้ง เผยแพร่โดย 5 ต.ค. 2565

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Infographic

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่

ลิงก์ที่น่าสนใจ

TOP