Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 4 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์

075217254-5

อีเมล

[email protected]

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

ศาลากลางจังหวัดตรัง  ชั้น 4

ถนนพัทลุง  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000 

โทรศัพท์  0-7521-7254

โทรสาร  0-7521-7254 

E-mail  : [email protected]

TOP