Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

แรงงานจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางพูชิสา บุญดำ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์”

pll_content_description

TOP