Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

แรงงานจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก(งบกลาง) จังหวัดตรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “การทำกาแฟมืออาชีพ (บาริสต้า)”

pll_content_description

TOP